Verejný register odberateľských vzťahov

Rok 2022

Doklad Dátum dodania Dátum evidencie Text dokladu Fakturovaná
suma v €
Obchodný partner IČO DIČ
FD0001 18.10.2022 20.10.2022 Webhosting 42,10 Websupport s. r. o. 36421928 2021869234
FD0002 18.10.2022 20.10.2022 Doména lesybrezova.sk 15,59 Websupport s. r. o. 36421928 2021869234
FD0003 15.10.2022 17.10.2022 Oprava systému, obnova dát 48 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0004 26.10.2022 28.10.2022 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0005 26.10.2022 28.10.2022 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0006 31.10.2022 1.11.2022 IT služby 34,67 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0007 31.10.2022 2.11.2022 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0008 31.10.2022 2.11.2022 Údržba účovného systému 125,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0009 24.10.2022 3.11.2022 Aplikačná podpora za rok 2022 300 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991 2121752787
FD0010 1.11.2022 3.11.2022 Zemný plyn 174 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0011 2.11.2022 5.11.2022 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0012 14.11.2022 16.11.2022 Oprava Nissan 437,64 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0013 23.11.2022 27.11.2022 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0014 23.11.2022 27.11.2022 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0015 28.11.2022 28.11.2022 Oprava Nissan 1170 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0016 30.11.2022 30.11.2022 Ťažba 9634,15 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0017 30.11.2022 30.11.2022 IT služby 34,67 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0018 29.11.2022 30.11.2022 Stravné lístky 856,74 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0019 30.11.2022 01.12.2022 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0020 30.11.2022 30.11.2022 Údržba účovného systému 244,20 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0021 30.11.2022 6.12.2022 Certifikácia 147,46 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 2020087982
FD0022 30.11.2022 6.12.2022 Ťažba 9344,16 HARD FOREST s.r.o. 36414298 2021758464
FD0023 1.12.2022 2.12.2022 Zemný plyn 205 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0024 1.12.2022 1.12.2022 Nájomné 10000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0025 5.12.2022 5.12.2022 Ťažba 2911,20 Andrej Tvrdý 41836561 1075448044
FD0026 15.12.2022 15.12.2022 Pneumatiky na Nissan 1112,54 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0027 15.12.2022 16.12.2022 Ťažba 13059,06 HARD FOREST s.r.o. 36414298 2021758464
FD0028 16.12.2022 16.12.2022 Technik PO 300 Mgr. Pavol Michalička – PJM Group 53563891 1084127748
FD0029 20.12.2022 20.12.2022 Ťažba 4842,25 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0030 21.12.2022 21.12.2022 IT služby 34,67 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0031 23.12.2022 27.12.2022 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0032 23.12.2022 27.12.2022 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0033 31.12.2022 31.12.2022 Obsluha systému 160,80 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0034 31.10.2022 4.1.2023 Program Norris 240 ALTRIX, spol. s r.o. 36633275 2021919493
FD0035 31.12.2022 4.1.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0036 31.12.2022 4.1.2023 Preplatok -87,28 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0037 31.12.2022 4.1.2023 Preplatok -165,82 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802

Rok 2023

Doklad Dátum
dodania
Dátum
evidencie
Text dokladu Fakturovaná
suma v €
Obchodný partner IČO DIČ
FD0001 11.1.2023 11.1.2023 Oprava Nissan 268,44 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0002 6.1.2023 6.1.2023 Časopis Les 33 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911 2022269513
FD0003 17.1.2023 17.1.2023 Preplatok -198 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0004 12.1.2023 17.1.2023 Mapovanie 120 LH Projekt – SK, s.r.o. 36615919 2022215140
FD0005 19.1.2023 19.1.2023 antivírus 29,90 MMS servis, s.r.o. 36331082 2020189853
FD0006 20.1.2023 20.1.2023 Tlačiareň 209,64 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0007 23.1.2023 23.1.2023 Norris 2023 516,47 ALTRIX, spol. s r.o. 36633275 2021919493
FD0008 23.1.2023 2.2.2023 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0009 23.1.2023 2.2.2023 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0010 1.1.2023 2.2.2023 Zemný plyn 524 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0011 1.1.2023 2.2.2023 Elektrika 245,32 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0012 25.1.2023 2.2.2023 Stravné lístky 917,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0013 31.1.2023 2.2.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0014 31.1.2023 31.1.2023 Ťažba 3864,25 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0015 31.1.2023 31.1.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0016 31.1.2023 31.1.2023 Služby ASR 269,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0017 1.2.2023 1.2.2023 Zemný plyn 507 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0018 15.2.2023 15.2.2023 Oprava Nissan 62,40 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0019 14.2.2023 14.2.2023 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0020 23.2.2023 28.2.2023 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0021 23.2.2023 28.2.2023 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0022 27.2.2023 1.3.2023 Stravné lístky 1217,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0023 28.2.2023 2.3.2023 Ťažba 9886,15 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0024 28.2.2023 2.3.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0025 28.2.2023 3.3.2023 Služby ASR 126,60 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0026 28.2.2023 3.3.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0027 1.3.2023 3.3.2023 Zemný plyn 478 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0028 7.3.2023 10.3.2023 Revízia plynového zariadenia 40 Peter Rábara 32843470 1020778440
FD0029 14.3.2023 17.3.2023 Webová stránka 360 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0030 15.3.2023 17.3.2023 Čistenie komínových telies 62,40 Ladislav Markech – KOMINÁRSTVO 32785950 1020304912
FD0031 23.3.2023 28.3.2023 Telekomunikačné služby 22 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0032 23.3.2023 28.3.2023 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0033 28.3.2023 30.3.2023 Školenie SFCS-PEFC 45 PEFC Slovensko 37888081 2120204207
FD0034 28.3.2023 30.3.2023 Práca v lesnom hospodárstve 11592 Juraj Jonáš 46593276 1081964444
FD0035 31.3.2023 4.4.2023 Ťažba 11048,50 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0036 3.4.2023 5.4.2023 Sužby technika požiarnej ochrany 300 Mgr. Pavol Michalička – PJM Group 53563891 1084127748
FD0037 21.2.2023 23.3.2023 Certifikačné služby v oblasti EP 116 SRO servis, s. r. o. 53290674 2121324601
FD0038 31.3.2023 5.4.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0039 31.3.2023 5.4.2023 Služby ASR 412,80 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0040 31.3.2023 5.4.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0041 1.4.2023 1.4.2023 Zemný plyn 262 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0042 1.4.2023 3.4.2023 Elektrika 245,32 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0043 12.4.2023 12.4.2023 Nájomné 8000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0044 17.4.2023 18.4.2023 Práca v lesnom hospodárstve 6760,80 Juraj Jonáš 46593276 1081964444
FD0045 20.4.2023 20.4.2023 Termo páska do pokladne 23,40 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0046 25.4.2023 25.4.2023 Kontrola HP 85,50 Pyroteam Group, s.r.o. 36241903 2021563918
FD0047 23.4.2023 27.4.2023 Telekomunikačné služby 22 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0048 23.4.2023 27.4.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0049 27.4.2023 27.4.2023 Tablet + tlačiareň 747,60 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991 2121752787
FD0050 27.4.2023 27.4.2023 1716 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991 2121752787
FD0051 28.4.2023 28.4.2023 ŤažbaSeiwin 10366,25 Matúš Mišík 50146025 1121291710
FD0052 30.4.2023 30.4.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0053 2.5.2023 2.5.2023 Práca v lesnom hospodárstve 7751,52 Juraj Jonáš 46593276 1081964444
FD0054 30.4.2023 4.5.2023 Služby ASR 251,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0055 1.5.2023 6.5.2023 Zemný plyn 101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0056 5.5.2023 5.5.2023 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0057 9.5.2023 10.5.2023 Oprava Nissan 755,52 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0058 9.5.2023 10.5.2023 Stravné lístky 1217,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0059 30.4.2023 10.5.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0060 23.5.2023 27.5.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0061 23.5.2023 27.5.2023 Telekomunikačné služby 22 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0062 31.5.2023 31.5.2023 Práce JCB 336 Miloslav Kvasnica – STOGAT 32723911 1020283726
FD0063 31.5.2023 31.5.2023 Ťažba 9405,25 Matúš Mišík 50146025 1121291710
FD0064 31.5.2023 31.5.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0065 31.5.2023 31.5.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0066 30.5.2023 31.5.2023 Ťažba 5011,02 Juraj Jonáš 46593276 1081964444
FD0067 31.5.2023 31.5.2023 Služby ASR 197,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0068 1.6.2023 1.6.2023 Zemný plyn 42 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0069 1.6.2023 1.6.2023 Oprava Nissan 2032,80 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0070 16.6.2023 16.6.2023 Nájomné 14000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0071 16.6.2023 16.6.2023 Práce JCB 1680 Miloslav Kvasnica – STOGAT 32723911 1020283726
FD0072 26.6.2023 26.6.2023 Telekomunikačné služby 22 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0073 26.6.2023 26.6.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0074 30.6.2023 30.6.2023 Ťažba 10636,25 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0075 30.6.2023 30.6.2023 IT Služby + materiál 64,26 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0076 30.6.2023 30.6.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0077 30.6.2023 30.6.2023 Služby technika požiarnej ochrany 300 Mgr. Pavol Michalička – PJM Group 53563891 1084127748
FD0078 30.6.2023 30.6.2023 Služby ASR 107,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0079 1.7.2023 1.7.2023 Zemný plyn 39 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0080 1.7.2023 1.7.2023 Elektrika 220,79 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0081 26.7.2023 26.7.2023 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0082 26.7.2023 26.7.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0083 31.7.2023 31.7.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0084 31.7.2023 31.7.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0085 31.7.2023 31.7.2023 Služby ASR 71,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0086 1.8.2023 1.8.2023 Zemný plyn 39 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0087 4.8.2023 4.8.2023 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0088 8.8.2023 8.8.2023 Certifikácia 135,17 Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 2020087982
FD0089 23.8.2023 23.8.2023 Stravné lístky 1217,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0090 25.8.2023 25.8.2023 Ťažba 19966,20 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0091 23.8.2023 26.8.2023 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0092 23.8.2023 26.8.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0093 31.8.2023 31.8.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0094 31.8.2023 31.8.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0095 31.8.2023 31.8.2023 Služby ASR 142,20 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0096 1.9.2023 1.9.2023 Zemný plyn 81 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0097 12.9.2023 12.9.2023 Oprava Nissan 530,96 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0098 18.9.2023 18.9.2023 Nájomné 14000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0099 30.8.2023 20.9.2023 Školenie 140 Národné lesnícke centrum 42001315 2022091027
FD0100 22.9.2023 22.9.2023 Vrták 43,78 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 2020342863
FD0101 23.9.2023 26.9.2023 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0102 23.9.2023 26.9.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0103 27,9,2023 27,9,2023 Ťažba 14187,60 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0104 24.9.2023 24.9.2023 Doprava 252,60 Ing. Miroslava Kabaňová 46955453 1049249696
FD0105 30.9.2023 30.9.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0106 30.9.2023 30.9.2023 Služby ASR 90,60 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0107 30.9.2023 30.9.2023 Služby technika požiarnej ochrany 300 Mgr. Pavol Michalička – PJM Group 53563891 1084127748
FD0108 29.9.2023 29.9.2023 Vŕtanie 355,20 Naturelife s. r. o. 53800711 2121507949
FD0109 30.9.2023 30.9.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0110 1.10.2023 1.10.2023 Zemný plyn 252 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0111 1.10.2023 1.10.2023 Elektrika 220,79 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0112 9.10.2023 9.10.2023 Pletivo 427 AREPO, s.r.o. 31407854 2020308939
FD0113 9.10.2023 9.10.2023 Klince 14,10 AREPO, s.r.o. 31407854 2020308939
FD0114 13.10.2023 13.10.2023 Doména + webhosting 59,98 Websupport s. r. o. 36421928 2021869234
FD0115 13.10.2023 13.10.2023 Vŕtanie UNC 168 Miloslav Kvasnica – STOGAT 32723911 1020283726
FD0116 19.10.2023 19.10.2023 Tablety H2O 496 Pro Silva Slovakia 54401437 2121896634
FD0117 20.10.2023 20.10.2023 Tričká, mikiny 238,32 Radoslav Ťulák – boker 40205339 1020126855
FD0118 24.10.2023 24.10.2023 Stravné lístky 617,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0119 26.10.2023 26.10.2023 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0120 26.10.2023 26.10.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0121 31.10.2023 31.10.2023 Ťažba 16954,20 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0122 31.10.2023 31.10.2023 Zalesňovanie 21600 MG – Forest s. r. o. 51564556 2120725739
FD0123 31.10.2023 31.10.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0124 31.10.2023 31.10.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0125 31.10.2023 31.10.2023 Služby ASR 142,20 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0126 1.11.2023 1.11.2023 Zemný plyn 417 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0127 7.11.2023 7.11.2023 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0128 21.11.2023 21.11.2023 Zalesňovanie 16800 MG – Forest s. r. o. 51564556 2120725739
FD0129 22.11.2023 22.11.2023 Oprava Nissan 774,12 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0130 8.11.2023 8.11.2023 Sadenice 22080 Ing. Peter Sagan 34596089 1020322358
FD0131 27.11.2023 27.11.2023 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0132 27.11.2023 27.11.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0133 29.11.2023 29.11.2023 Ťažba 8966,40 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0134 30.11.2023 30.11.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0135 30.11.2023 30.11.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0136 30.11.2023 30.11.2023 Služby ASR 204,60 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0137 30.11.2023 30.11.2023 Ťažba 3969 Ing. Slavomír Otrubčiak 41837142 1075241354
FD0138 1.12.2023 1.12.2023 Zemný plyn 491 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0139 8.12.2023 8.12.2023 Nájomné 14000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0140 14.12.2023 14.12.2023 Výmena vykurovacích telies 1104 Stanislav Vidlička – S.P.S. VIDLIČKA ÚK, VODA, PLYN, AUTODOPRAVA 33438951 1020326153
FD0141 15.12.2023 15.12.2023 Služby ASR 126,60 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0142 13,12,2023 13,12,2023 Stravné lístky 617,96 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0143 19.12.2023 19.12.2023 Služby technika požiarnej ochrany 300 Mgr. Pavol Michalička – PJM Group 53563891 1084127748
FD0144 18.12.2023 18.12.2023 PSL 600 LH Projekt – SK, s.r.o. 36615919 2022215140
FD0145 22.12.2023 22.12.2023 Ťažba 2598,30 Andrej Tvrdý 41836561 1075448044
FD0146 28.12.2023 28.12.2023 Ťažba 5077,75 Matúš Mišík 50146025 1121291710
FD0147 26.12.2023 26.12.2023 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0148 26.12.2023 26.12.2023 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0149 31.12.2023 31.12.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0150 29.12.2023 29.12.2023 Ťažba 1571,70 Ing. Slavomír Otrubčiak 41837142 1075241354
FD0151 19.12.2023 19.12.2023 PSL 24 Národné lesnícke centrum 42001315 2022091027
FD0152 31.12.2023 31.12.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0153 31.12.2023 31.12.2023 Seiwin 324 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991 2121752787
FD0154 31.12.2023 31.12.2023 Elektrika -547,48 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0155 31.12.2023 31.12.2023 Zemný plyn -334,48 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802

Rok 2024

Doklad Dátum
dodania
Dátum
evidencie
Text dokladu Fakturovaná
suma v €
Obchodný partner IČO DIČ
FD01 13.1.2024 13.1.2024 ESET Antivírus 29,90 MMS servis, s.r.o. 36331082 2020189853
FD02 16.1.2024 16.1.2024 Elektrika 96,53 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD03 17.1.2024 17.1.2024 Norris 2023 570,70 ALTRIX, spol. s r.o. 36633275 2021919493
FD04 23.1.2024 23.1.2024 Časopis Les 39 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911 2022269513
FD05 24.1.2024 24.1.2024 Seiwin 1236 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991 2121752787
FD06 22.1.2024 22.1.2024 Zemný plyn 395 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD07 23.1.2024 23.1.2024 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD08 23.1.2024 23.1.2024 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD09 31.1.2024 31.1.2024 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD10 31.1.2024 31.1.2024 Ťažba 15056,40 Martin Tvrdý 41836561 1075448044
FD11 31.1.2024 31.1.2024 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD12 31.1.2024 31.1.2024 Služby ASR 323,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD13 1.2.2024 1.2.2024 Zemný plyn 383 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD14 19.2.2024 19.2.2024 Telekomunikačné služby 16,26 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD15 23.2.2024 23.2.2024 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD16 23.2.2024 23.2.2024 Telekomunikačné služby 33,0604 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD17 22.2.2024 22.2.2024 Stravné lístky 617,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD18 29.2.2024 29.2.2024 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD19 27.2.2024 27.2.2024 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD20 29.2.2024 29.2.2024 Ťažba 12317,40 Martin Tvrdý 41836561 1075448044
FD21 29.2.2024 29.2.2024 Telekomunikačné služby 21 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD22 29.2.2024 29.2.2024 Telekomunikačné služby 47,94 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD23 29.2.2024 29.2.2024 Služby ASR 107,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD24 9.3.2024 9.3.2024 Plecí rub 7791,84 MG – Forest s. r. o. 51564556 2120725739
FD25 1.3.2024 1.3.2024 Zemný plyn 361 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD26 5.3.2024 5.3.2024 Kontrola komínov 62,40 Ladislav Markech – KOMINÁRSTVO 32785950 1020304912
FD27 8.3.2024 8.3.2024 Termopáska 62,64 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD28 11.3.2024 11.3.2024 Prerezávky 3493,80 Matúš Mišík 50146025 1121291710
FD29 21,3,2024 21,3,2024 Tabuľa Periská 432 Stanislav Parobok ESPART 10971530 1020546439
FD30 26.3.2024 26.3.2024 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD31 26.3.2024 26.3.2024 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD32 27.3.2024 27.3.2024 + prerezávky 17684,82 Martin Tvrdý 41836561 1075448044
FD33 27.3.2024 27.3.2024 + atrament 91,13 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD34 21.3.2024 21.3.2024 Kontrola plyn. zariadení 40 Peter Rábara 32843470 1020778440
FD35 12.3.2024 12.3.2024 PožiaŤažba rny technik 300 Mgr. Pavol Michalička – PJM Group 53563891 1084127748
FD36 31.3.2024 31.3.2024 Služby ASR 178,20 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD37 31.3.2024 31.3.2024 Telekomunikačné služby 47,94 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD38 31.3.2024 31.3.2024 Telekomunikačné služby 25,60 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD39 1.4.2024 1.4.2024 Zemný plIT službyyn 198 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD40 1.4.2024 1.4.2024 Elektrika 96,53 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD41 12.4.2024 12.4.2024 Nájomné 8000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD42 12.4.2024 12.4.2024 Hasiace prístroje 27,29 Pyroteam Group, s.r.o. 36241903 2021563918
FD43 25.4.2024 25.4.2024 Nábytok 1158 Dušan Michalec – Brena 36964905 1020127911
FD44 26.4.2024 26.4.2024 Telekomunikačné služby 25 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD45 26.4.2024 26.4.2024 Telekomunikačné služby 33,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD46 30.4.2024 30.4.2024 Ťažba 12719,70 Martin Tvrdý 41836561 1075448044
FD47 30.4.2024 30.4.2024 IT služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406