Palivové drevo sa začne predávať najskôr v mesiaci marec 2023

Bližšie informácie k predaju a k cene palivového dreva budú zverejnené koncom mesiaca február 2023 na webovej stránke.

Zverejnené: 10.02.2023