Program starostlivosti o les na roky 2013 až 2022

V tomto dokumente prinášame údaje platného programu starostlivosti o les na roky 2013 až 2022.

Zverejnené: 22.11.2016