Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom
Kategórie: Na stiahnutie
Dostupné súbory: 17
pdf0Dodatok č. 18 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 146/2007
Information
Dátum 2023-02-21
Upravené 2023-02-21
Verzia:
Veľkosť 721.64 KB
Systém
Stiahnutí 65
pdf1Zmluva o poskytovaní IT sužiebOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2023-01-02
Upravené
Verzia:
Veľkosť 371.61 KB
Systém
Stiahnutí 171
pdf2Zmluva o výkone funkcie konateľaOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2022-07-01
Upravené
Verzia:
Veľkosť 1.75 MB
Systém
Stiahnutí 202
pdf3Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. ...OBĽÚBENÉ

Zmluva o dielo na odstránenie stromovej vegetácie a dostránenie zbytkov po ťažbe uzatvorená medzi Mestom Brezová pod Bradlom a spoločnosťou Mestké Lesy

...
Information
Dátum 2019-04-18
Upravené 2019-04-18
Verzia:
Veľkosť 947.59 KB
Systém
Stiahnutí 3 079
pdf4Zmluva o dielo č.1/2019OBĽÚBENÉ

Zmluva o dielo č. 1/2019 na odstránenie vegetácie a úplné vyčistenie plochy.

Information
Dátum 2019-04-18
Upravené
Verzia:
Veľkosť 537.09 KB
Systém
Stiahnutí 3 009
pdf5Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.084TN030001OBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2018-10-04
Upravené 2018-10-04
Verzia:
Veľkosť 607.47 KB
Systém
Stiahnutí 2 990
pdf6Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1872/2017/DOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2017-12-19
Upravené
Verzia:
Veľkosť 127.03 KB
Systém
Stiahnutí 2 975
pdf7Ručiteľská listina 1325/2017/RLOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2017-12-19
Upravené
Verzia:
Veľkosť 169.18 KB
Systém
Stiahnutí 3 136
pdf8Zmluva č. 2157/2017 o zriadení záložného práva.OBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2017-12-19
Upravené 2017-12-19
Verzia:
Veľkosť 191.04 KB
Systém
Stiahnutí 1 522
pdf9Zmluva o termínovanom úvere č. 1259/2017/UZOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2017-12-19
Upravené
Verzia:
Veľkosť 2.12 MB
Systém
Stiahnutí 1 429
pdf10Dodatok č.2 k zmluve o terminovanom úvere č. 942/2016/UZOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2017-11-14
Upravené 2017-11-14
Verzia:
Veľkosť 544.47 KB
Systém
Stiahnutí 1 075
pdf11Dodatok č.o termínovanom úvere č. 942/2016/UZOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2016-11-23
Upravené 2016-11-23
Verzia:
Veľkosť 484.47 KB
Systém
Stiahnutí 1 272
pdf12Príloha k zmluve o termínovanom úvere č. 942/2016/UZOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2016-11-23
Upravené 2016-11-23
Verzia:
Veľkosť 1.47 MB
Systém
Stiahnutí 1 339
jpg13Program starostlivosti o les na roky 2013 až 2022OBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2016-11-22
Upravené
Verzia:
Veľkosť 298.66 KB
Systém
Stiahnutí 1 315
pdf14Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1360/2016/DOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2016-11-16
Upravené 2016-11-16
Verzia:
Veľkosť 1.47 MB
Systém
Stiahnutí 1 350
pdf15Zmluva o termínovanom úvere č. 942/2016/UZOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2016-11-16
Upravené 2016-11-16
Verzia:
Veľkosť 1.29 MB
Systém
Stiahnutí 1 363
pdf16Zmluva č. 1766/2016/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky účtuOBĽÚBENÉ
Information
Dátum 2016-11-16
Upravené 2016-11-16
Verzia:
Veľkosť 2.11 MB
Systém
Stiahnutí 1 389
© 2016 - 2023 Mestské lesy, s.r.o. - Joomla Templates