Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom

Cieľom projektu je obnova produkčného potenciálu lesov, poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi, ktoré obhospodarujú Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom, prostredníctvom realizácie vhodných preventívnych opatrení ako je obnova lesných porastov výsadbou, ich ošetrovanie a ochrana.

Cieľom projektu je obnova produkčného potenciálu lesov, poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi, ktoré obhospodarujú Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom, prostredníctvom realizácie vhodných preventívnych opatrení ako je obnova lesných porastov výsadbou, ich ošetrovanie a ochrana.
Číslo opatrenia: 8 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.
Podopatrenie: 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

 

© 2016 - 2023 Mestské lesy, s.r.o. - Joomla Templates