Ceny palivového dreva a vlákniny sú nasledovné:

  • Haluzina – 10 € / prm
  • Samovýroba paliva – sucháre, vývraty – 25 € / prm
  • Palivo listnaté pre obyvateľov mesta alebo občanov, ktorí platia daň z nehnuteľnosti mestu – 38 € / prm
  • Palivo listnaté pre občanov, ktorí nespĺňajú podmienku v predchádzajúcom bode – 45 € / prm
  • Vláknina listnatá – 63 € / m3
  • Vláknina ihličnatá – 30 € / m3

Uvedené ceny pre haluzinu, samovýrobu a palivo sú vrátane DPH.
Ceny pre vlákninu sú bez DPH.

Cenník je platný od 01.11.2023.

Zverejnené: 1.11.2023